Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "mở tờ khai hải quan"

Khi nào thì xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Khi nào thì xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

*Về thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu: – Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng +Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu *Riêng các trường hợp sau không cần [...]

Xem thêm