Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Mất hóa đơn đầu Vào"

Quy trình Khai báo Mất hóa đơn đầu Vào

Quy trình Khai báo Mất hóa đơn đầu Vào

 Bên bán và bên mua khi làm mất hóa đơn phải làm những thủ tục gì? Mức phạt chế tài cho hành vi làm mất hóa đơn là bao nhiêu?    Bước 01: xác định nghiệp vụ – Trong quá trình lưu trữ bên mua hoặc bên bán làm mất hóa đơn, hoặc khi giao [...]

Xem thêm