Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "lao động có thu nhập nhiều nơi"

Thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

Thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi

+ Cách khấu trừ thuế TNCN đối với lao động có thu nhập nhiều nơi: *Căn cứ vào Tiết b.1, Điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC – “Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập [...]

Xem thêm