Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "kinh doanh ngành nghề lao động"

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động và quản lý nguồn lao động

Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung ứng lao động trong nước và ngoài nước phải đảm bảo các yếu tố nào? Ký quỹ bao nhiêu? Yêu cầu về chủ doanh nghiệp như thế nào? ***Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Điều kiện đăng ký: Vốn pháp định [...]

Xem thêm