Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "kiểm tra chứng từ kế toán"

Lập và luân chuyển chứng từ kế toán

Lập và luân chuyển chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán được lập hoặc thu nhận từ bên ngoài, sau đó nó được chuyển đến bộ phận kế toán của đơn vị có liên quan, nó sẽ được kiểm tra và sử dụng làm căn cứ ghi sổ, cuối cùng thì sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời [...]

Xem thêm