Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "không phải phải mở tờ khai hải quan"

Khi nào thì xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

Khi nào thì xuất khẩu không phải phải mở tờ khai hải quan?

*Về thuế GTGT dịch vụ xuất khẩu: – Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng +Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu *Riêng các trường hợp sau không cần [...]

Xem thêm