Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Không hủy hóa đơn"

Mức phạt khi Không hủy hóa đơn

Mức phạt khi Không hủy hóa đơn

*Chi tiết Mức phạt khi Không hủy hóa đơn tại: – Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC ngày 17 /1/2014 – Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 * Về: Phạt vi phạm chế tài không làm thủ tục hủy hóa đơn *Căn cứ:  – Tại Điều 11. Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày [...]

Xem thêm