Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư"

Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư + Bước 1. Phê duyệt phần phát sinh tằng giảm 1. Bên Thi công và Tư vấn Giám sát làm công văn thông báo cho chủ đầu tư được biết và đề xuất phương án xử lý 2. Bên Chủ đầu [...]

Xem thêm