Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Khấu trừ hoàn thuế GTGT xuất khẩu"

Quy trình Khấu trừ hoàn thuế GTGT xuất khẩu tại chỗ

Quy trình Khấu trừ hoàn thuế GTGT xuất khẩu tại chỗ

Để Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, có thuế GTGT hàng xuất khẩu, đủ điều kiện được hoàn thuế kịp thời, nhanh chóng, Tổng cục thuế có công văn hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu tại chỗ. 1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Theo quy định tại điều [...]

Xem thêm