Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "khấu hao TSCĐ"

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Thắc mắc về Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp chậm nộp bản đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ thì có bị phạt hay không? Doanh nghiệp nếu chậm hoặc không đăng ký thì có được tính chi phí khấu hao hợp lý của tài sản cố định hay không?   Câu hỏi : (14/09/2016) Kính gửi Quý Bộ. Công ty [...]

Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ 147/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ 147/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản [...]

Xem thêm