Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "khai bổ sung hồ sơ khai thuế"

Kế toán khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Kế toán khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi doanh nghiệp phát hiện kê khai sai như thế nào? Quy định ở văn bản nào? Thời hạn kê khai bổ sung? I – Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm