Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng"

Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Doanh nghiệp hàng tháng/ quý cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT như thế nào cho đúng? Các phương pháp sử dụng thường xuyên và hiệu quả nhất? các bút toán định khoản ra sao? Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng/quý tham khảo thêm như sau   +++ Phương pháp 01: xem trên sổ cái [...]

Xem thêm