Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm"

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Hiện không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng. [...]

Xem thêm