Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "kế toán hàng bán bị trả lại"

Xử lý Hàng bán bị trả lại

Xử lý Hàng bán bị trả lại

Xử lý hàng mua vào nhưng bị trả lại vậy bên mua và bên bán xử lý như thế nào? Kế toán xử lý ra sao, kê khai thuế như thế nào Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 v/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai [...]

Xem thêm