Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Kế toán chi phí bảo hành hàng hóa"

Kế toán chi phí bảo hành hàng hóa

Kế toán chi phí bảo hành hàng hóa

Các khoản nợ về bảo hành sản phẩm không chỉ là công cụ để bảo hiểm, dự phòng rủi ro mà nó còn truyền tải tín hiệu về kết quả trong tương lai của công ty, và nó là công cụ để các nhà quản lý thực hiện các hành vi quản trị lợi nhuận. [...]

Xem thêm