Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "hóa đơn xuất bị sai"

Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

DN trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn? Nhưng sau đó phát hiện là đã lâp sai thì bên Bán và bên Mua xử lý ntn? Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì? Tủ tục ra sao? Được quy định ở văn bản pháp lý nào?   ***Căn cứ: – Điều [...]

Xem thêm