Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "hóa đơn bất hợp pháp"

Hóa đơn bất hợp pháp sử dụng trong doanh nghiệp

Hóa đơn bất hợp pháp sử dụng trong doanh nghiệp

*Căn cứ quy định sử dụng hóa đơn bất hợp pháp – Điều 20 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 & điều 20 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 & điều 20 Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy [...]

Xem thêm
Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn mua phải của doanh nghiệp bỏ trốn, hóa đơn ma, hóa đơn ảo ….. thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hay không? Hậu quả của việc mua bán hóa đơn và mua hóa đơn của công ty bỏ trốn *Căn cứ: [...]

Xem thêm