Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "hỗ trợ kê khai thuế 3.4.2"

Điểm lưu ý Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.2

Điểm lưu ý Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.2

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2 V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2  đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN, khai thuế tài [...]

Xem thêm