Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết"

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng chi tiết   http://lopketoantruong.com HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN Cấp I Cấp II Cấp III Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại [...]

Xem thêm