Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào"

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào

Doanh nghiệp phát sinh nhập khẩu hàng hóa thì tỷ giá nhập kho đối với hàng nhập khẩu dùng tỷ giá nào? Căn cứ tỉ giá tờ khai hay tỷ giá – Khi nhập khẩu thường phát sinh các giao dịch: thanh toán trước –nhập hàng sau; nhập hàng trước – thanh toán sau; thanh [...]

Xem thêm