Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Định mức chi phí máy thi công"

Định mức chi phí máy thi công

Định mức chi phí máy thi công

Công ty xây dựng thường phát sinh ca máy thi công vậy phải lập định mức như thế nào? – Tạo một Định mức nguyên liệu cho ca máy thi công: gồm hai yếu tố + Định mức nhiên liệu chính + Định mức hệ số nhiêu liệu phụ Tổng định mức = Nhiên liệu [...]

Xem thêm