Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "điều kiện kế toán trưởng"

Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1: Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng 1. Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ [...]

Xem thêm

Tốt nghiệp cao đẳng có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Bà A làm phụ trách kế toán ở Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên được 4 năm. Nay, bà Hà đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và có chứng chỉ Kế toán trưởng. Vậy, bà có đủ điểu kiện, tiêu [...]

Xem thêm
Quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng

Quy định về bổ nhiệm kế toán trưởng

Ông Nguyễn Văn Tiến (Bình Định) tốt nghiệp hệ tại chức ngành ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đã có chứng chỉ kế toán trưởng. Ông Tiến hỏi, ông có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng không? Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt [...]

Xem thêm