Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Điều chỉnh số liệu quyết toán thuế"

Điều chỉnh số liệu khi có quyết toán thuế

Điều chỉnh số liệu khi có quyết toán thuế

Doanh nghiệp sau thanh tra thuế phát hiện các sai sót trọng yếu hoặc không trọng yếu về số dư các tài khoản thì xử lý như thế nào? Kế toán cần xử lý việc điều chỉnh sau thanh tra thuế ra sao? Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản [...]

Xem thêm