Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "dịch vụ xuất khẩu"

Hưởng thuế suất 0% của dịch vụ xuất khẩu

Hưởng thuế suất 0% của dịch vụ xuất khẩu

***Căn cứ Hưởng thuế suất 0% của dịch vụ xuất khẩu – Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau: “ Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; [...]

Xem thêm