Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "đăng ký hộ kinh doanh mất bao lâu"

Tìm hiểu chi tiết đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tìm hiểu chi tiết đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là gì Thành lập hộ kinh doanh cá thể Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh [...]

Xem thêm