Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "công chức thuế"

Thông báo tuyển Công chức Tổng cục Thuế 2014

Thông báo tuyển Công chức Tổng cục Thuế 2014

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức  kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014; Tổng cục Thuế thông báo như sau: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ [...]

Xem thêm