Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "chuyển đổi phương pháp tính thu"

Xử lý phần thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Xử lý phần thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế

Doanh nghiệp có nhu cầu hoặc bắt buộc phải chuyển đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang gián tiếp hoặc ngược lại thì phần thuế giá trị gia tăng của phương pháp trước đó sẽ được doanh nghiệp xử lý như thế nào?   Hướng dẫn xử lý phần thuế giá trị gia [...]

Xem thêm