Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "chức danh kế toán trưởng"

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Chức danh kế toán trưởng được làm tối đa bao nhiêu năm

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng. Hiện không quy định thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng. [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý vê chức danh kế toán trưởng

Những điểm cần lưu ý vê chức danh kế toán trưởng

Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 dành một số điều khoản quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Xung quanh chức danh này, còn có một số hướng dẫn [...]

Xem thêm