Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "chi phí thuế TNCN"

Tiền lương không đóng bảo hiểm tính chi phí thuế TNCN

Tiền lương không đóng bảo hiểm tính chi phí thuế TNCN

Doanh nghiệp phát sinh tiền lương cho người lao động > trên 3 tháng giai đoạn từ 2017 về trước và >= 1 tháng giai đoạn từ 2018 trở đi thì có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN hay không?   1. Hiện nay cơ quan thuế liên [...]

Xem thêm