Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "các chỉ tiêu thông tư 33"

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền theo Thông tư 133.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán.   Cách lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư theo Thông tư 133. 1. Nguyên tắc [...]

Xem thêm