Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

Quy trình xử lý khối lượng phát sinh tăng giảm với chủ đầu tư

+ Bước 1. Phê duyệt phần phát sinh tằng giảm

1. Bên Thi công và Tư vấn Giám sát làm công văn thông báo cho chủ đầu tư được biết và đề xuất phương án xử lý
2. Bên Chủ đầu tư thông báo cho bằng công văn cho Tư vấn thiết kế được biết và đánh công văn trả lời lại Đơn vị Thi công + Tư vấn giám sát + Tư vấn thiết kế hẹn ngày kiểm tra hiện trường

 

+Bước 2: Tổ chức kiểm tra hiện trường

1. Các đơn vị đúng lịch hẹn đến ngày xuống công trình kiểm tra hiện trường thi công
2.Làm biên bản kiểm tra hiện trường về việc phát sinh khối lượng tăng giảm, các bên gồm: Đại diện Chủ đầu tư, Đại diện Tư vấn giám sát, Đại diện Tư vấn thiết kế, Đại diện Đơn vị thi công, Đại diện Đơn vị quản lý sử dụng tất cả có ký tá và đóng dấu đầy đủ
3.Biên bản xác nhận khối lượng tăng giảm: Đại diện Chủ đầu tư, Đại diện Tư vấn giám sát, Đại diện Tư vấn thiết kế, Đại diện Đơn vị thi công tất cả có ký tá và đóng dấu đầy đủ

 

gio-hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

+Bước 3: Tổ chức điều chỉnh dự toán và bản vẽ

1. Đơn vị Tư vấn thiết kế lập dự toán phần phát sinh (lưu ý: phần dự toán này phải nhở hơn Chi phí dự phòng do bộ quy định). Và thiết kế bổ sung bản vẽ phần tăng giảm khối lượng
2. Quá tình tiếp theo giống như trình để phê duyệt thiết kế, dự toán ban đầu. (phần này do chủ đầu tư làm đề trình lên bộ phê duyệt)
+Bước 4: Đợi quyết định phê duyệt của bộ tiến hành ký phụ lục hợp đồng

1. Sau khi có Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán (Trong đó có phần phát sinh tăng giảm) nhà thầu ký phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư về phần phát sinh đó.
2. Tiến hành lập bảng đơn giá phần phát sinh giống như hồ sơ đề xuất hoặc đấu thầu (Thông thường số tiền trong bảng bằng đúng số tiền dự toán phát sinh).
+Bước 5: Đơn vị thi công tiến hành thi công tiếp tục

- Làm căn cứ làm biên bản xác nhận khối lượng sau này
- Làm biên bản nghiệm thu
- Căn cứ vào bảng đơn giá này để làm phụ lục 3a thanh toán

Bài viết liên quan:

Leave a Comment