Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Quy trình Khấu trừ hoàn thuế GTGT xuất khẩu tại chỗ

Quy trình Khấu trừ hoàn thuế GTGT xuất khẩu tại chỗ

Để Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, có thuế GTGT hàng xuất khẩu, đủ điều kiện được hoàn thuế kịp thời, nhanh chóng, Tổng cục thuế có công văn hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu tại chỗ.

1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Theo quy định tại điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm:

  • Hợp đồng xuất khẩu
  • Hóa đơn thương mại (Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
  • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Nhập khẩu hàng hóa và những điều lưu ý về kê khai thuế và hạch toán.

 

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu tại chỗ

Tuy Thông tư 119/2013/TT-BTC đã quy định hồ sơ hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu như trên, nhưng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, không được quy định dùng hoá đơn thương mại. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ như sau:

  • Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng gia công.
  • Tờ khai hải quan hàng xuất- nhập đã xong thủ tục.
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Hoá đơn GTGT hàng xuất khẩu

Theo công văn số: 1444/TCT-KK ngày 07/04/2016 của Tổng cục thuế qui định cụ thể như sau:

“Nếu doanh nghiệp thực tế phát sinh hoạt động xuất khẩu tại chỗ đáp ứng đủ các điều kiện về: Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam; Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp có hạch toán đầy đủ doanh thu hàng xuất khẩu trên sổ sách kế toán nhưng sử dụng hóa đơn thương mại mà không xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế xuất khẩu tại chỗ. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm.” dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Theo công văn trên, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hoá đơn thương mại, mà vẫn hạch toán hàng xuất khẩu, thì vẫn được hoàn thuế, nhưng sẽ bị phạt về hành vi sử dụng hoá đơn không đúng quy định

3. Mức phạt hành vi vi phạm về sử dụng hoá đơn

Tại điểm e khoản 3 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính qui định hành vi vi phạm qui định về sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

“e) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

e.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế

e.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập sai loại hóa đơn theo quy định.”

Theo qui định trên ta thấy:

  • Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai, doanh nghiệp phát hiện sai đã lập lại hoá đơn theo đúng qui định.
  • Phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi lập sai loại hoá đơn.

Chú ý: Trên đây là trường hợp hàng xuất khẩu tại chỗ, các bạn kế toán khi làm thủ tục hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá xuất khẩu, phân biệt rõ hàng xuất khẩu tại chỗ, hàng xuất khẩu ra nước ngoài, hàng xuất khẩu vào khu chế xuất, xuất khẩu vào dự án đầu tư ..vv, để làm hoá đơn, chứng từ theo qui định.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment