Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Phương pháp tính thuế GTGT 2017 & 2018.

Phương pháp tính thuế GTGT 2017 & 2018.

Thông tư 93 ra bãi bỏ mẫu 06 nhưng kế toán lưu ý là KỲ KINH vẫn cứ đều theo chu kỳ

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực:

1. Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT của DN mới thành lập căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

htkk-mau-06

 

2. DN đã hoạt động thì khi hết KỲ KINH ’2016 +2017′ muốn chuyển đổi PP tính thuế GTGT thì lưu ý V/v chuyển đổi PP từ 01/01/2018.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment