Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Báo cáo thực tập kế toán » Những sai sót trong báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp

Những sai sót trong báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp

 

Báo cáo tài chính là việc làm quan trọng, định kỳ của mỗi doanh nghiệp. Nó phản ảnh sức khỏe, sự lưu thông tài chính. Tuy nhiên một tình trạng chung là nhiều doanh nghiệp vẫn hay nhầm lẫn trong công tác báo cáo  này, gây khó hiểu cho người đọc thậm chí là vi phạm pháp luật, không tuân thủ tài chế, quy định pháp lý.

 Những sai sót trong công tác báo cáo tài chính

Những sai sót này tổng hợp thành 6 lỗi cơ bản sau:

Sai sót về hình thức

- Sai sót liên quan đến bảng cân đối kế toán

- Sai sót liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- sót liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Sai sót liên quan đến thuyết minh báo cáo tài chính

- Sai sót liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất.

Các bạn xem chi tiết: Tại đây

Bài viết liên quan:

Leave a Comment