Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Những đơn vị đào tạo và cấp phép kế toán trưởng theo TC BTC

Những đơn vị đào tạo và cấp phép kế toán trưởng theo TC BTC

Đơn vị được quyền tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định và tiêu chuẩn BTC Thông tư 199/2011/TT-BTC và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP

 

 1. Các đơn vị sau đây được quyền tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng:

a. Học viện Tài chính, các Trường Cao đẳng Kinh tế, Tài chính, Kế toán thuộc Bộ Tài chính;
b. Các Học viện, các trường Đại học và Cao đẳng có chuyên ngành đào tạo về tài chính, kế toán, kiểm toán;
c. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;
d. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tổng Công ty và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kết hợp với các đơn vị quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này để tổ chức các khoá bồi dưỡng kế toán trưởng cho Bộ, ngành, địa phương.

 

don-vi-cap-chung-chi-ktt

 

2. Các đơn vị được quyền tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo đúng quy định về nội dung, chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 10 và phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn học viên quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này.

3. Các đơn vị được quyền tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này mới được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy chế này.

4. Các đơn vị được quyền tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng được phép thu học phí của những học viên tham gia khóa học. Mức thu học phí do Thủ trưởng đơn vị tổ chức khóa học quyết định trên cơ sở bảo đảm bù đắp được chi phí hợp lý của khóa học và phù hợp với quy định của Nhà nước về học phí giáo dục. Việc thu, quản lý và sử dụng nguồn thu từ học phí phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

  • Đơn vị nào đủ điều chuẩn cấp kế toán trưởng
  • Bằng kế toán trưởng đơn vị nào uy tín
  • Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng chuẩn theo quy định BTC

Bài viết liên quan:

Leave a Comment