Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Báo cáo thực tập kế toán » Luận văn tốt nghiệp chuyên nghành kế toán ”công tác kế toán tài sản cố định”

Luận văn tốt nghiệp chuyên nghành kế toán ”công tác kế toán tài sản cố định”

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

“Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong Công ty TNHH MTV than Quang Hanh – Vinacomin ”

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải có đầy đủ các yếu tố đầu vào là:  Tư liệu lao động, đối tượng lao động, và lao động sống. Tài sản cố định là một bộ phận chủ yếu của tư liệu lao động. Nó là tiền đề, là cơ sở để duy trì và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nó là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp.

Tài sản cố định là một trong ba yếu tố cơ bản của sản xuất – yếu tố tư liệu lao động, là những khoản đầu tư dài hạn củ doanh nghiệp nhằm hình thành nên những cơ sở vật chất (TSCĐ hữu hình) hoặc cơ sở phi vật chất (TSCĐ vô hình) cho quá trình sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn (trên mười triệu VND) và thời gian sử dụng lâu dài (trên một năm) theo quy định hiện hành của Bộ tài chính.

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  “Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
“Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

 

 

Nội dung luận văn:

 - Nghiên cứu lý luận về tài sản cố định và hạch toán tài sản cố định trong Công ty.

- Tìm hiểu thực tế công tác kế toán tài sản cố định của Công ty TNHH MTV than Quang Hanh – Vinacomin.

- Đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định trong Công ty TNHH MTV than Quang Hanh – Vinacomic

Tải tài liệu: Tại Đây

Lopketoantruong.com khai giảng thường xuyên lớp học chứng chỉ kế toán tổng hợplớp học kế toán trưởng

Bài viết liên quan:

Leave a Comment