Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Lớp học kế toán » Lớp học kế toán tổng hợp tại Hà Tĩnh

Lớp học kế toán tổng hợp tại Hà Tĩnh

Khoá học kế toán thực hành tổng hợp tại Hà Tĩnh , thực hành trên phần mềm kế toán MISA, FAST, EXCEL mới nhất với các số liệu hoá đơn đỏ – chứng từ – sổ sách thực tế trong các công ty, các tình huống kế toán thuế quan trọng thường gặp khi đi làm cần tránh, chia sẻ các thủ thuật kế toán ( kinh nghiệm kế toán)

 

Chương trình học kế toán thực hành tổng hợp thực tế tại Hà Tĩnh(cầm tay chỉ việc):

 • Cầm tay chỉ việc hướng dẫn các bạn thực hành từng hóa đơn đỏ và hoạch toán,
 • Thực hành làm thực tế và lập phiếu đưa vào phần mềm kế toán Misa, Fast, kế toán Excel.
 • Hướng dẫn kê khai, lập báo cáo thuế Môn Bài, thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, thuế TNCN trên phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế,
 • Hướng dẫn đăng ký kê khai thuế qua mạng và nộp báo cáo thuế tháng, quý, năm qua mạng.
 • Hướng dẫn làm sổ sách theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái.- Hướng dẫn cân đối Doanh thu, Chi phí, tối ưu số thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.
 • Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính, quyết toán năm.
 • Hướng dẫn lưu trữ hóa đơn chứng từ để quyết toán giải trình với cơ quan thuế

 

Mục tiêu khóa học kế toán thực hành tại Hà Tĩnh

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt từ phần kế toán cơ bản đến thực hành; có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp. Trang bị kiến thức, kỹ năng và có 02 năm kinh nghiệm kế toán.

 

Nội dung kế toán thực hành tại Hà Tĩnh – trung tâm Kế toán Hà Nội 

 

Phần 1: PHẦN TRỌNG TÂM, HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THỰC TẾ

1. Hướng dẫn nguyên tắc lập chứng từ kế toán (viết hoá đơn tài chính, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho…).

2. Cách viết hóa đơn tài chính, cách phân loại chứng từ, cách kẹp chứng từ.

3. Cách lựa chọn hình thức hạch toán. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán.

4. Hướng dẫn cách nhớ các định khoản và lập chứng từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ như:

– Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

– Kế toán về mua sắm CCDC, TSCĐ…

– Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến mua, bán , hàng hoá, dịch vụ

– Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN…)

– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

– Hướng dẫn lập bảng định mực tiêu hao nguyên vật liệu và tỷ lệ hao hụt

– Hướng dẫn theo dõi mã vụ việc và tính giá thành công ty xây dựng, xây lặp công trình

– Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả

– Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

– Thiết lập, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ.

– Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.

– Kê khai thuế GTGT hàng tháng cho doanh nghiệp.

– Kê khai thuế TNDN hàng quý.

– Lập và trình bày báo cáo tài chính, làm Quyết toán năm, Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân.

Phần 2: HƯỚNG DẪN CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THỰC TẾ DOANH NGHIỆP ĐANG ÁP DỤNG:

– Giới thiệu các chế độ kế toán hiện hành.

– Đặc biệt hướng dẫn các bạn cách áp dụng các chế độ kế toán và hình thực sổ sách cho các loại hình doanh nghiệp ngoài thực tế như:

1. Kế toán công ty nhà hàng khách sạn

2. Kế toán Công ty xuất nhập khẩu

3. Công ty Du lịch

4. Công ty dịch vụ, thương mại, sản xuất và xây dựng

Lớp học thực hành kế toán tại Hà Tĩnh

Phần 3: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ (THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM HTKK CỦA TỔNG CỤC THUẾ):

1. Hướng dẫn các thông tư nghị định, văn bản thuế mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế ban hành. Giúp các bạn học viên làm đúng, tránh vi phạm luật thuế để không phải nộp phạt. (Ví dụ: Kê khai thuế sai, chậm nộp, truy thu thuế,…).

2. Tiếp theo hướng dẫn các bạn thực hành kê khai thuế, làm báo cáo thuế ( thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính, thuế TNCN, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Xuất nhập khẩu, lệ phí,..) dựa trên hóa đơn tài chính, chứng từ thực tế.

3. Để tránh tình trạng lúng túng khi làm ngoài doanh nghiệp, giảng viên sẽ hướng các bạn cách viết hóa đơn tài chính.

4. Cách chỉnh sửa khi viết hóa đơn sai, cách xử lý khi quên kê khai hóa đầu ra, kê khai sót hóa đơn đầu vào, quên nộp tờ khai thuế,…(hướng dẫn thực hành giải quyết các trường hợp cho học viên).

5. Khi hướng dẫn kê khai thuế sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác trên máy tinh thông qua phần mềm HTKK của Tổng Cục Thuế (bản mới nhất).

6. Học cách đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhân cho các thành viên trong công ty thông qua phần mềm đăng ký Mã số thuế TNCN; Hướng dẫn cách làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh, cách lập File Excel tính lương và tính thuế TNCN.

7. Quan trọng hiện nay đang áp dụng phổ biến hình thức kê khai thuế qua mạng: Giảng viên sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hình thức kê khai thuế qua mạng, nộp tờ khai báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm và cách kiểm tra xem mình đã nộp đầy đủ chưa hay nộp thiếu.

8. Hướng dẫn cách sử dụng Token để ký lên các báo cáo thuế, hướng dẫn các bạn cách in tờ khai thuế ra File pdf, hướng dẫn xử lý các trường hợp bị lỗi khi nộp tờ khai bị lỗi.

Phần 4: HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN

1. Thực tế các doanh nghiệp đa phần đều làm trên Excel hoặc phần mềm kế toán. Nhưng do phần mềm kế toán đã có sẵn các Form, biểu mẫu và chạy các bút toán tự động. Để tránh tình trạng các bạn quên xử lý cách hoạch toán , cách ghi sổ và khó phân biệt đúng sai. Nên trung tâm sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn thêm phần “Ghi sổ kế toán”

2. Hướng dẫn một cách chi tiết từ lúc doanh nghiệp mở sổ kế toán, lựa chọn hình thức ghi sổ (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái); lựa chọn Phương pháp khấu hao tài sản cố định, phương pháp xuất kho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp ngoài thực tế.

3. Sau khi đã có mẫu sổ kế toán (do trung tâm in sẵn), giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn hoạch toán xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết, sổ tài khoản,…

4. Hướng dẫn cách làm các bảng Khấu hao Tài sản cố định, Phân bổ công cụ dụng cụ; Bảng theo dõi Xuất nhập tồn, thẻ kho, bảng Cân đối số phát sinh,….

Phần 5: THỰC HÀNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NĂM VÀ NỘP BÁO CÁO QUA MẠNG:

Hướng dẫn làm từng bước:

1. Bảng cân đối số phát sinh; cách kiểm tra sai sót, tính cân đối các tài khoản (từ loại 1 đến loại 9)

2. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

3. Hướng dẫn cách lập bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp và gián tiếp)

5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính; đồng thời hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính

Trong quá trình học sẽ hướng dẫn các lỗi thường xảy ra khi làm, cách đối chiếu số liệu, cách chỉnh sửa mà kế toán thường làm.

Học thực hành kế toán tổng hợp tại Hà Tĩnh

 

Phần 6: HƯỚNG DẪN CÁC “KỸ NĂNG THỰC TẾ CẦN THIẾT” CHO MỘT KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

– Hướng dẫn cách giao dịch với các cơ quan liên quan như: Cơ Quan thuế, Lao động, Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, Phòng thống kê,..

– Kỹ năng xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

– Tối ưu số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật

– Kỹ năng lưu giữ chứng từ, sổ sách đảm bảo tiện lợi khi quyết toán thuế.

– Kỹ năng giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến chứng từ, sổ sách.( kinh nghiệm thực tế).

 

CÁC ƯU ĐIỂM KHI HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TẠI TRUNG TÂM:

 

1. Chương trình học hiệu quả: có chứng từ hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, giấy báo nợ, giấy báo có, giấy nộp tiền đóng thuế vào ngân sách nhà nước (như khi đóng thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN), giấy nộp tiền bảo hiểm, …..

2. Về phương pháp giảng dạy và phần mềm sổ sách:

2.1.Phương pháp giảng dạy: Cầm tay chỉ việc, thực hành trên máy tính (cho phép học viên copy data mình đã thực hành để lưu về máy tính cá nhân nhờ vậy sau khóa học, học viên vẫn file Excel và dữ liệu phần mềm kế toán để ứng dụng tiếp tục sau này).

2.2. Phần mềm và sổ sách thực hành: được sử dụng mang tính rộng rãi tại các DN ( ví dụ các DN vừa và nhỏ thường sử sụng phần mềm misa, theo chế độ kế toán 15, và đăng ký sổ sách theo hình thức nhật ký chung,…)
2.3. Giáo Trình Môn Học Kế Toán Thực Hành

– Nguyên lý kế toán

– Bài tập nguyên lý kế toán

– Bài tập thực hành kế toán

– Bộ chứng từ thực hành thực tế theo hóa đơn chứng từ phát sinh thực tế tại các DN

– Bộ thuế TNCN

– Bộ Thuế GTGT

– Bộ quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính
Hỗ trợ cả sau khi kết thúc khóa học kế toán thực hành tại Hà Tĩnh

– Sau khi kết thúc khóa học nếu học viên học xong mà vẫn thấy mình chưa tự tin thì sẽ được tiếp tục học lại đến khi thành thạo (không thu thêm học phí)

– Sau khi kết thúc khóa học, học viên cần tư vấn nghiệp vụ hay chính sách thuế, cách sử dụng phần mềm kế toán đang vướng mắc vẫn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn

– Được tặng 01 khóa học miễn phí “Cách viết CV xin việc và trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng” (dành riêng cho ứng tuyển vị trí kế toán) và được hỗ trợ nơi thực tập kế toán

LIÊN HỆ NGAY NHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ CHO KHÓA HỌC

Phòng đào tạo: 0944.815.951 hoặc 01655.863.230

Mail: dichvuketoan.org@gmail.com

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

 • Trụ sở chính (CS1): Đường Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • CS2: 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • CS3: KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.
 • CS4: 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.
 • CS5: Chợ Tó – Uy Nỗ – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội.
 • CS6: Số 7 Đinh Tiên Hoàng – Thị xã Sơn Tây – Hà Nội.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI PHÍA BẮC

 • CS1: Đường Trần Hưng Đạo – Phố Kim Đồng – Tp. Thái Bình.
 • CS2: Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang.
 • CS3: Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên.
 • CS4: Đường Giải Phóng – Tp. Nam Định – Tỉnh Nam Định
 • CS5: Đường Lê Văn Thịnh – Phường Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh (Trụ sở chính)
 • CS6: Đường Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.
 • CS7: Đường Chu Văn An – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
 • CS8: Ngô Gia Tự – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
 • CS9: Đường Đình Hương, phường Đông Cương, Tp. Thanh Hóa.
 • CS10: Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh.
 • CS11: Khu 4, P.Vân Phú, Đại Lộ Hùng Vương, TP.Việt Trì, Phú Thọ.
 • CS12: Canh Nông, Phường Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương.
 • CS13: Nguyễn Văn Linh – TP Hưng Yên – Hưng Yên.
 • CS14: Đường Quy Lưu, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • CS15: Đường Tràng An, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
 • CS16: Đường Phong Định Cảng, Phường Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • CS17:TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HÀ TĨNH, Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI PHÍA NAM

 • Trụ sở chính (CS1): Số 540/1 Đường Cách mạng tháng 8 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh.
 • CS2: Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.
 • CS3: Ngô Tất Tố – Phường 21 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.
 • CS4: Âu Cơ – P. Tân Thành – Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh.
 • CS5: Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
 • CS6: Lê Văn Việt, KP2, Phường Hiệp Phú Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
 • CS7: Đại lộ Bình Dương – Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.
 • CS8: Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai.
 • CS8: Phan Chu Trinh, TP Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • CS9: Lê Sát, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Bài viết liên quan:

Leave a Comment