Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Lập BCTC vay vốn ngân hàng cần lưu ý điều gì

Người kế toán phải xây dựng lên một BCTC như thế nào cho hợp lý.

Đối với doanh việc vay vốn ngân hàng kinh doanh là điều thường xuyên xẩy ra. Vậy khi đó để làm hồ sơ vay vốn chắc chắc DN phải có một BCTC đẹp, đủ khả năng thanh khoản để bên ngân hàng đồng ý giải ngân. Củng như khi các bạn lập hồ sơ năng lực để dự thầu, đấu thâu DN củng cần có một báo cào tài chính với các chỉ tiêu đẹp để nhà đầu tư chắc chắn rằng DN bạn có khả năng thực hiện gói thầu đảm bảo.

 

Báo cáo tài chính vay vốn hay trong hồ sơ năng lực gồm có:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh

- Thuyết minh BCTC

-Riêng Bảng cân đối tài khoản và lưu chuyển tiền tệ chúng ta không cần gửi

 

1- Các chỉ tiêu không được làm ảo

Vay ngắn hạn và dài hạn. Chỉ tiêu tiền vay tốt nhất bằng thực tế với các khoản vay với ngân hàng (Ngân hàng sẽ biết chính xác mình đang vay bao nhiêu nên không làm ảo được)

2. Báo cáo phải có lãi và có tăng trưởng

Khi lập BCTC vay vốn chắc chắn BCTC phải có lãi, và thường thì lãi năm sau cao hơn năm trước

3. Cần chú ý các chỉ tiêu phân tích tài chính sau: (vì bên ngân hàng củng như nhà đầu tư sẽ phân tích chủ yếu các chỉ tiêu này khi cho vay, duyệt hồ sơ)

3.1. Chỉ tiêu thanh khoản

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (thanh toán hiện hành) = Tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn

Chi tiêu này cho biết với tổng giá trị của tài sản ngắn hạn hiện có doanh nghiệp có đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không. Tỷ số thanh toán hiện hành nhỏ hơn 1 cho thấy công ty đang ở trong tình trạng tài chính tiêu cực, có khả năng không trả được các khoản nợ khi đáo hạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công ty sẽ phá sản bởi vì có rất nhiều cách để huy động thêm vốn. Mặt khác, nếu tỷ số này quá cao cũng không phải là một dấu hiệu tốt bởi vì nó cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản chưa được hiệu quả.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền+các khoản phải thu+các khoản đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn

Tỷ số thanh toán nhanh cho biết liệu công ty có đủ các tài sản ngắn hạn để trả cho các khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho hay không. Tỷ số này phản ánh chính xác hơn tỷ số thanh toán hiện hành. Một công ty có tỷ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn và phải được xem xét cẩn thận. Ngoài ra, nếu tỷ số này nhỏ hơn hẳn so với tỷ số thanh toán hiện hành thì điều đó có nghĩa là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào hàng tồn kho. Các bạn có thể tham khảo hệ số khả năng thanh toán nhanh (k) như sau:

k < 0,75 thấp

0,75 < k < 2 trung bình (Tốt nhất nên để trung bình)

K > 2 cao

- Hệ số thanh toán tức thời (thanh toán ngay) = Tiền mặt và các khoản tương đương tiền/nợ ngắn hạn.

Chi tiêu này cho biết khả năng thanh toán của tiền và các khoản tương đương tiền đối với các khoản nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này cao quá, kéo dài chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh tốt, tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá có thể dẩn tới hiệu quả sử dụng vốn giảm. Chỉ tiêu này thấp quá, kéo dài chứng tỏ doanh nghiệp không có khă năng thanh toán các nợ ngắn hạn, dấu hiệu rủi ro tài chính xuất hiện, nguy cơ phá sản có thể xảy ra. Các bạn có thể tham khảo hệ số thanh toán nhanh (k)như sau:

k < 0,5 thấp

0,5 < k < 1 trung bình (Tốt nhất nên để mức trung bình )

K >1 cao

- Hệ số trả lãi = Lợi nhuận sau thuế/số tiền lãi vạy

Chỉ tiêu này cho biết lợi nhuận doanh nghiệp tạo ra có đủ thanh toán tiền lãi vay. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt, không được phép <1 tốt nhât thì >3

kiem-toan-bctc

3.2 Chỉ tiêu hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân = doanh thu/hàng tồn kho cuối kỳ

Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ.

Hệ số vòng quay hàng tồn kho thường được so sánh qua các năm để đánh giá năng lực quản trị hàng tồn kho là tốt hay xấu qua từng năm. Hệ số này lớn cho thấy tốc độ quay vòng của hàng hóa trong kho là nhanh và ngược lại, nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp. Cần lưu ý, hàng tồn kho mang đậm tính chất ngành nghề kinh doanh nên không phải cứ mức tồn kho thấp là tốt, mức tồn kho cao là xấu.

Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính có giá trị giảm qua các năm. [URL=http://lopketoantruong.com/dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-chuyen-nghiep/]dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ[/URL]

Tuy nhiên, hệ số này quá cao cũng không tốt, vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều, nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất có khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. Hơn nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất không đủ có thể khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ. Vì vậy, hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

- Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu/ Bình quân các khoản phải thu

Khoản tiền phải thu từ khách hàng là số tiền mà khách hàng hiện tại vẫn còn chiếm dụng của doanh nghiệp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán bằng tiền cho khoản phải thu này thì coi như lượng vốn mà doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng mới không còn nữa.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh, khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao, điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt, tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất. Ngược lại, nếu hệ số này càng thấp thì số tiền của doanh nghiệp bị chiếm dụng ngày càng nhiều, lượng tiền mặt sẽ ngày càng giảm, làm giảm sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất và có thể doanh nghiệp sẽ phải đi vay ngân hàng để tài trợ thêm cho nguồn vốn lưu động này.

Từ chỉ số vòng quay các khoản phải thu ta tính được hệ số ngày thu tiền bình quân bằng cách lấy số ngày trong kỳ chia cho vòng quay các khoản phải thu. Ngược lại với chỉ số vòng quay các khoản phải thu, chỉ số ngày thu tiền bình quân càng nhỏ thì tốc độ thu hồi công nợ phải thu của doanh nghiệp càng nhanh. Nhưng thu hồi nợ nhanh quá lại không tốt lắm còn yếu tố quan hệ khách hàng.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment