Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Hướng dẫn cachs tính thuế TNCN mới nhất 2018

Hướng dẫn cachs tính thuế TNCN mới nhất 2018

 

Công thức Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2018 cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công, và hợp đồng lao động  trên 3 tháng

 

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập của cá nhân mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nuớc

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân:

  • Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập
  • Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập(cá nhân khác định cư tại VN)
  • Người nuớc ngoài làm việc và có thu nhập tại VN

 

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động >=3 tháng thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (áp dụng trong biểu thuế lũy tiến từng phần)

  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
  • Thu nhập chịu thuế: Là thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động

Lưu ý: Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế bao gồm:

  • Phụ cấp công tác phí theo quy định
  • Ăn trưa(trả theo suất ăn)
  • Xăng xe, điện thoại(nếu có hóa đơn), trang phục, tiền làm thêm giờ…

Các khoản giảm trừ để tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh:

+ Là 9.0000.000đ/tháng (108 triệu đồng/năm) đối với giảm trừ bản thân người lao động.

+ Là 3.600.000đ/người/tháng đối với giảm trừ người phụ thuộc.

- Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện.

- Các khoản làm từ thiện, nhân đạo có giấy chứng nhận.

(Các khoản giảm trừ này được quy định rõ tại Điều 9 Thông tư 111/2013TT-BTC)

-Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

 

gio-hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

Ví dụ về tính thuế TNCN 2018

Bà Hương có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 30 triệu đồng

Trong đó Bà được công ty phụ cấp các khoản như sau:

Tiền ăn trưa: 750.000 VNĐ

Tiền Điện thoại: 500.000 VNĐ

Bà có tham gia đầy đủ bảo hiểm bao gồm: BHXH, BHYT

Bà đang nuôi 2 con nhỏ dưới 18 tuổi

Trong tháng Bà không tham gia đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Vậy thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà là bao nhiêu ?

Bài giải:

Áp dụng theo công thức tính thuế của biểu thuế lũy tiến từng phần:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ

Tổng lương = 80.000.000 + 750.000 + 500.000 = 81.125.000 đ

Các khoản chị được miễn giảm là tiền ăn trưa: 680.000đ, tiền điện thoại: 400.000 đ

Thu nhập chịu thuế = Tổng lương – (tiền ăn trưa+ tiền điện thoại là tiền được miễn giảm) = 81.125.000 – (680.000 + 400.000) = 80.170.000 đ

Do đó Bà được giảm trừ các khoản sau:

Giảm trừ gia cảnh = 9.000.000 + 3.600.000 x 2 = 16.200.000 đ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế = 79.000.000 x ( 8% + 1,5%) =7.616.150 đ

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ = 80.170.000 –(16.200.000 + 7.616.150) = 56.353.850 đ

Thu nhập tính thuế trong tháng của Bà Hương là 56.353.850 thuộc bậc 6

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5.000.000 đ thuế suất 5%:

5.000.000 x 5% = 250.000 đ

Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đến 10 triệu, thuế suất 10%:

(10.000.000 -5.000.000) x 10% = 500.000 đ

Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 đến 18 triệu, thuế suất 15%

(18.000.000 – 10.000.000 ) x 15% = 1.200.000 đ

Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 đến 32 triệu, thuế suất 20%

(32.000.000 – 18.000.000 ) x 20% = 2.800.000 đ

Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 đến 52 triệu thuế suất 25%

(52.000.000 -32.000.000) x 25% = 5.000.000 đ

Bậc 6: thu nhập tính thuế trên 52 triệu đến 80 triệu, thuế suất 30%

(52.353.850 – 52.000.000) x 30% =106.155 đ

Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà bà Hương phải nộp trong tháng là:

500.000 + 1.200.000+ 2.800.000 + 5.000.000 + 106.155= 9.606.155 VNĐ

Bài viết liên quan:

Leave a Comment