Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Định mức chi phí máy thi công

Định mức chi phí máy thi công

Công ty xây dựng thường phát sinh ca máy thi công vậy phải lập định mức như thế nào?

- Tạo một Định mức nguyên liệu cho ca máy thi công: gồm hai yếu tố

+ Định mức nhiên liệu chính
+ Định mức hệ số nhiêu liệu phụ

bang-dang-kydinh-muc

Tổng định mức = Nhiên liệu chính x hệ số nhiên liệu phụ

*Chi tiết tham khảo tại:

– Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

– Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

– Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Căn cứ vào dự toán phần ca máy của các hạng mục: tiến hành phần bổ chi phí nguyên liệu dầu nhớt, xăng theo định mức ca máy

Như ví dụ trên ta thấy hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng là 56.700 lít đầu Diezen hay còn gọi là dầu DO 0.05%S

bang-phan-tich-ca-may

 

- Lập nhật trình ca máy theo các hạng mục của dự toán

nhatky-may-thi-cong

 

- Cuối tháng in ra ký tá đầy đủ làm căn cứ trình cơ quan thuế sau này

nhat-ky-may-thi-cong2

 

+ Vê mặt quản trị nội bộ kế toán căn cứ dự toán bóc tách của kỹ sư để làm căn cứ theo dõi chi phí
theo ví dụ trên ta thấy dự toán chỉ cho phép tối đa: hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng là 56.700 lít đầu Diezen hay còn gọi là dầu DO 0.05%S

- Do đó vê mặt quản trị nội bộ nếu thực tế thi công tiết kiệm giá trị thấp hơn < 56.700 lít thì doanh nghiệp có lãi, nếu thực tế thi công cao hơn tức tốn kém hơn giá trị > 56.700 lít thì doanh nghiệp lỗ việc quản lý hoặc tính dự toán không chặt chẽ

- Về mặt thuế thì chỉ cần đưa đủ theo dự toán 56.700 lít đầu Diezen hay còn gọi là dầu DO 0.05%S còn nếu đưa thấp hơn thì càng tốt vì doanh nghiệp sẽ lãi và phát sinh nghĩ vụ thuế TNDN, còn nếu cao hơn thì phần vượt sẽ bị bóc khỏi chi phí hợp lý, nếu kế toán đủ trình độ thì phần vượt cứ hoạch toán nhưng cuối năm khi quyết toán nhập giá trị phần vượt vào B4 của tờ khai quyết toán năm, còn nếu kế toán kém và yếu nghiệp vụ và chuyên môn thì sau này cơ quan thuế kiểm tra sẽ xuất toán chi phí và truy thu thuế nếu phát sinh

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment