Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Công ty mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Công ty mở Tài khoản tiền vay ngân hàng

Doanh nghiệp mở Tài khoản tiền vay ngân hàng Có phải thông báo với cơ quan thuế?

*Căn cứ:
– Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
– Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
– Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/09/2015 Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế

Tình huống kế toán thường gặp
*Theo đó:
– Doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch thanh toán phải làm mẫu Phụ Lục I-15 hiện nay là Phụ lục II-1 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thay cho mẫu củ 08/MST Quy định này có hiệu lực từ 01/12/2015.

– Trường hợp Doanh nghiệp vay tiền ngân hàng nhưng ngân hàng không giải ngân qua tài khoản tiền gửi thanh toán để trả tiền cho nhà cung cấp mà ngân hàng tự động mở ra một tài khoản tiền vay và giải ngân từ tài khoản vay thì tài khoản sẽ tự động khóa và không sử dụng lại nữa và cũng không có phát sinh giao dịch gì ngoài giao dịch với ngân hàng cho một lần duy nhất thì Công ty không cần phải thông báo cho cơ Quan Thuế & với Sở Kế Hoạch Đâu tư

*Chi tiết: Công văn số 5385/BTC-TCT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn giải pháp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment