Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Chuyển Tài sản cá nhân sang tài sản công ty

Chuyển Tài sản cá nhân sang tài sản công ty

Cá nhân đứng tên chủ sở hữu tài sản cố định? Vậy thủ tục để đưa tài sản vào doanh nghiệp: góp vốn, Bán hay Cho tặng?….

 

+ Chuyển tài sản cá nhân sang tài sản công ty bằng bán xe lại cho DN:

 

– Hợp đồng bán xe

– Biên bản bàn giao

– Nộp thuế trước bạ và sang tên đổi chủ

– Chứng từ thanh toán

– Nếu lấy được hóa đơn của cơ quan thuế thì càng tốt

 

dao-tao-tin-hoc-van-bang

+Chuyển tài sản cá nhân sang tài sản công ty bằng qua góp vốn:

– Lên sở kế hoạch đầu tư làm thủ tục thuê dịch vụ kế toán tại hải phòng

– Sang tên đổi chủ, không phải nộp thuế trước bạ

– Biên bản bàn giao, biên bản định giá lại tài sản, và biên bản họp hội đồng thành viên nếu doanh nghiệp >= 2 TV góp vốn

+ Chuyển tài sản cá nhân sang tài sản công ty bằng cho biết tặng:

– Sang tên đổi chủ, phải nộp thuế trước bạ

– Biên bản bàn giao, biên bản định giá lại tài sản, và biên bản họp hội đồng thành viên nếu doanh nghiệp >= 2 TV góp vốn

– Biên bản hoặc chứng từ về việc cho biết tặng

– Với phương pháp này doanh nghiệp chịu thiệt thuế TNDN 20%

 

*Căn cứ:

– Tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005

– Tại phụ lục 04, điểm 2.15 , Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc góp vốn

– Tại điều 5, khoản 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về những trường hợp không phải kê khai tính thuế GTGT

– Theo công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính v/v chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn vào doanh nghiệp dịch vụ thành lập công ty

Bài viết liên quan:

Leave a Comment