Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Khoản Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp? có tính thuế TNCN?

Căn cứ:
– Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Khoản 8, Điều 2, Nghị định 12/2015/NĐ-CP
– Khoản 3, Điều 11, Thông tư 92/2015/TT-BTC
Theo đó:
*Về thuế TNDN:
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng đủ các điều kiện:
• Được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
+ Hợp đồng lao động;
+ Thỏa ước lao động tập thể;
+ Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
+ Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

 

Dịch vụ báo cáo tài chính đấu thầu xây dựng

 

• Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu từ 20 triệu trở lên.

*Về thuế TNCN:
• Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên thuộc thu nhập chịu thuế TNCN.
• Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho nhân viên.

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment