Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Báo cáo sử dụng hóa đơn khai sai

Trong số đó là lỗi của chúng tôi? Tinh ranh là bao bì? Biện pháp của chúng tôi có thể kiếm được sao?

* Văn bản của chúng tôi

- 40 tuổi, văn bản, có hiệu lực, đặc biệt, tài chính, thiết bị, máy tính 09/11/2013

- Tối 13 Thông, Tối, 10 tháng 10 năm 2014 / TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn cách sử dụng một cách hiệu quả và thú vị Ngày số 109/2013 / ngày 27 tháng 9 năm 2013

+ # 13. vi vi trong văn bản, văn bản, tài năng và tài năng

1 Phần cứng của chúng tôi có thể sử dụng một số thứ khác nhau.

- Phần cứng, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng và tính năng Trường, tài, tài, văn, tài, tài, văn, tài, tài, tài, tài, văn, tài, tài năng

 

ghi đơn đặt hàng

 

+ Từ khóa: liên tục theo quy định

1. Doanh nghiệp lập lại trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt. ví dụ: 15/4/2016 doanh nghiệp kê khai Báo Cáo Sử dụng hóa đơn cho quý 01/2016 nhưng sau đó phát hiện sai sót nên doanh nghiệp đã lập lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng vào ngày 20/4/2016

2. Doanh nghiệp lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và lập lại sau khi hết hạn nộp thông báo thì phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng ví dụ: 25/4/2016 doanh nghiệp kê khai Báo Cáo Sử dụng hóa đơn cho quý 01/2016 nhưng sau đó phát hiện sai sót nên doanh nghiệp đã lập lại báo cáo sử dụng hóa đơn đúng vào ngày 5/5/2016

Hồ sơ nộp lại BCTHSD Hóa Đơn sai gồm :

*Trường hợp 01: trong hạn nộp tờ khai

1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu bị sai sót)

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế

=> Sai trong thời hạn nộp báo cáo nên không bị phạt

*Trường hợp 02: quá hạn nộp tờ khai

1. Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng (giống như nộp lần đầu bị sai sót)

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế

2. Bản gốc BCTHSD Hóa Đơn sai ( để CQ Thuế đối chiếu) / hoặc bản foto để nộp cho CQ Thuế lưu cùng bản đúng để sau này làm chứng từ đối chiếu giải trình khi thanh tra thuế khi được hỏi

3. Giấy nộp tiền phạt: mức phạt trung bình là 600.000 đ

*Căn cứ:
–Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
*Tại Điều 3 khoản 7. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

*Theo đó:

– Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 nếu doanh nghiệp lập sai Báo cáo sử dụng hóa đơn thì:

*Nếu doanh nghiệp kê khai sai và phát hiện ra nộp lại trước thời điểm có công bố quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp thì không bị phạt

1. Lập lại Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng điều chỉnh tờ khai sai

2. Nộp lại Qua trang nộp tờ khai của tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

=> Doanh nghiệp nộp lại trước khi có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền

* Nghi phạm về dữ liệu và không có gì khác nhau

Bài viết liên quan:

Leave a Comment